Warszawa

Anna Błaszczyk-Ciećwierz

Specjalista ds. ochrony środowiska

a.blaszczyk@laktech.pl

509-151-538

Krzysztof Bielak

Kierownik Magazynu

magazyn@laktech.pl

507-112-306